Kvinnor tjänar på lönesamtal

Det är en myt att kvinnor skulle förlora på individuell lönesättning i lönesamtal med chefen. Tvärtom, kvinnor tjänar på individuella lönesamtal jämfört med män. I alla fall om de är akademiker.

Publicerad: Måndag 7 mar 2011

Nyckelord:
Lön & livslön

Det är den entydiga slutsatsen av den bearbetning av lönestatistik som Sacos utredare Lena Granqvist och Håkan Regner gjort. Att kvinnor gynnas av lönesamtal framgick redan i studien av 2002 års löner. Nu bekräftas och förstärks slutsatsen i det senaste materialet som finns att tillgå, löneenkäterna från 2008.

Undersökningen baserar sig på svaren i löneenkäter från ungefär 100 000 medlemmar i olika Sacoförbund.

Kvinnor som har haft lönesamtal har en signifikant högre lön än de kvinnor i motsvarande ställning på arbetsmarknaden som inte haft det. I genomsnitt tjänar de två procent mer.

-Vi kan också se att det är kvinnor med lägre löner som får bäst utdelning av lönesamtalen, skriver Lena Granqvist och Håkan Regner i sin rapport.

-Det är alltså dags att kasta myten överbord att individuell lönesättning missgynnar kvinnor i allmänhet, säger Sacos ordförande Anna Ekström.

En förklaring verkar vara att lönesamtalet fungerar som ett sätt att synliggöra kvinnor. När individuella lönesamtal inte var obligatoriska syntes kvinnornas prestationer på arbetsplatsen inte lika mycket som männens, lyder en förklaring.

-Slutsatsen är att väl fungerande lönesamtal är ett viktigt redskap för att komma till rätta med löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Individuella lönesamtal är helt enkelt bra för jämställdheten, säger Anna Ekström.

Frågor:

Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72

Om rapporten Kvinnor och män i en individualiserad lönesättning:

Lena Granqvist, Sacoekonom, 070-747 02 28
Håkan Regner, Sacoekonom, 070- 200 42 91