Lägre löner för utrikesfödda akademiker

Utrikesfödda akademiker har lägre löner än svenskfödda trots att de arbetar inom samma yrke och sektor, visar en ny rapport från Saco. Gapet är störst för akademiker som är födda utanför EU och Nordamerika. – Sverige behöver en arbetsmarknad som ser mer till kompetens och mindre till födelseland, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Onsdag 12 jul 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 12 jul 2017

Tudelningen på arbetsmarknaden ökar. Den tydligaste skiljelinjen går mellan inrikes- och utrikesfödda där den senare gruppen har lägre sysselsättning och högre arbetslöshet. Det gäller även akademiker.

De får dessutom lägre betalt för sina insatser jämfört med akademiker födda i Sverige, visar en ny rapport från Saco som har granskat lönerna för närmare 350 000 akademiker.

Rapporten bygger på uppgifter från Sacoförbundens medlemmar och redovisar löneskillnaderna uppdelat på bland annat födelseregion och sektor.

Akademiker som är födda utanför EU eller Nordamerika sticker tydligt ut i statistiken och det gäller även efter att löneskillnaderna har rensats från faktorer som till exempel kön, ålder, yrke och befattning. Gruppen kommer sämst ut i samtliga sektorer och störst är skillnaderna i privat sektor med ett oförklarat lönegap på åtta procent.

− De som ingår i Sacos studie är etablerade på arbetsmarknaden och många har bott i Sverige i 15 år eller längre. Skillnaderna är förmodligen ännu större när det gäller samtliga akademiker på arbetsmarknaden, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Studien innehåller också uppgifter för nio yrkesgrupper och även där sticker akademikerna som är födda utanför EU och Nordamerika ut. Skillnaderna är dock stora mellan olika yrken och för till exempel läkare och socionomer är lönegapet relativt litet.

− Integrationen är vår tids ödesfråga och den berör i högsta grad även högutbildade. Sverige behöver en arbetsmarknad som ser mer till kompetens och mindre till födelseland, säger Göran Arrius.

Fakta: Löneskillnader mellan utrikes och inrikes födda akademiker

  • Rapporten bygger på uppgifter för 348 000 medlemmar i Sacos förbund.
  • Det oförklarade lönegapet per sektor är minst för akademiker födda i Norden och störst för akademiker födda utanför EU och Nordamerika.
  • Oförklarat lönegap innebär att skillnader i lön är rensade från påverkan av till exempel ålder, kön, län, utbildning, yrke och befattning.

Frågor:
Josefin Edström, utredare och rapportförfattare: 070-497 23 68
Sacos presstjänst: 08-613 48 97

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10