Lärarförbundet beviljas inträde i Saco

Lärarförbundet blir en del av Sacofederationen. Det beslutet fattade Sacos kongress idag den 11 november. Det var ett enhälligt beslut som innebär att Saco växer med hela 232 000 medlemmar och nu närmar sig miljonen.

Publicerad: Torsdag 11 nov 2021

Senast uppdaterad: Torsdag 11 nov 2021

– Det är glädjande att vi nu kan samla ännu fler akademiker. Ett nytt förbund stärker federationens gemensamma kraft och det faktum att utbildningsgemenskap är grunden för Saco, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

– Lärarförbundet är Sveriges största akademikerförbund och våra medlemmar tar varje dag ansvar för kunskapssamhällets utveckling. Vår kongress har gett oss ett tydligt mandat i centralorganisationsfrågan och vi gläds åt att vi nu får kraftsamla tillsammans med andra akademiker inom ramen för Saco, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. 

Lärarförbundets medlemskap i Saco börjar gälla från och med den 1 januari 2022.

– Akademiker inom skolan behöver starka fackliga företrädare. Därför är det mycket positivt att de nu samlas i Saco, säger Göran Arrius.