Löneskillnaderna minskar bland akademiker

Löneskillnaderna mellan kvinnliga och manliga akademiker har minskat något de senaste åren, visar en ny rapport från Saco. – Utvecklingen går åt rätt håll. Men det är fortfarande svårt att göra lönekarriär i kvinnodominerade yrken och det måste förändras, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Torsdag 26 jan 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 26 jan 2017

Nyckelord:
Lön & livslön

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Men löneskillnaderna mellan kvinnor och män är stora och det gäller även akademiker.

Bland Sacoförbundens medlemmar så har männen i snitt 20 procent högre lön än kvinnorna, visar en ny rapport från Saco som granskat lönerna inom 67 yrkesgrupper. Det är en minskning med två procentenheter sedan 2009.

De främsta faktorerna bakom löneskillnaderna är yrke, utbildningsval och befattning. Männen tenderar alltså att i högre grad vara chefer eller göra utbildningsval som leder till välavlönade yrken.

Och det är stora skillnader mellan sektorerna på arbetsmarknaden. Störst är de totala löneskillnaderna i landstingssektorn (31 procent) och minst inom staten (7 procent).

− Det är självklart glädjande att löneskillnaderna minskar. Men det går alldeles för långsamt, säger Sacos ordförande Göran Arrius och fortsätter:

− I många kvinnodominerade yrken är det i princip omöjligt att avancera och göra lönekarriär. Det är inte rimligt och måste förändras om vi ska klara kompetensförsörjningen inom välfärden.

Saco har även tagit fram interaktiv grafik över statistiken. Med hjälp av grafiken kan besökarna snabbt få en bild vilka yrken som har de största löneskillnaderna fördelat på sektor och kön.

Fakta: Löneskillnader bland akademiker

  • Studien bygger på löneuppgifter om Sacoförbundens medlemmar och redovisar mäns löner i relation till kvinnors.
  • Störst löneskillnader totalt finns i landstingssektorn (31 procent), följt av privat sektor (19 procent), kyrkan (14 procent), kommunerna (8 procent) och staten (7 procent).
  • De oförklarade löneskillnaderna är störst i privat sektor (7 procent) och minst i kommunerna (1 procent).
  • En tredjedel av de undersökta yrkesgrupperna har inga oförklarade löneskillnader.

Frågor:
Thomas Jartsell, pressansvarig: 0709-186431