Nytt EU-förslag kan bryta mot grundläggande föreningsrätt

EU-kommissionens förslag om nya regler för strejkrätten och utstationering av arbetstagare kan bryta mot grundläggande konventioner om förenings- och förhandlingsrätt. Det skriver Saco, LO och TCO i en gemensam skrivelse till arbetsmarknadsutskottet.

Publicerad: Onsdag 11 apr 2012

Nyckelord:
Arbetsrätt,
Internationellt

I ett försök att komma tillrätta med de problem som EU-domstolen skapat genom domen i Lavalmålet och andra liknande mål har EU-kommissionen nyligen presenterat två förslag till ny EU-lagstiftning.

Det ena förslaget är en förordning, känd som Monti II-förordningen, om hur avvägningar ska göras mellan arbetstagarnas strejkrätt och företags rätt till fri rörlighet för tjänster. Det andra förslaget, känt som Tillämpningsdirektivet, är ett direktiv som anger hur medlemsstaterna ska tillämpa det direktiv, utstationeringsdirektivet, som reglerar villkoren för arbetstagare vid gränsöverskridande tjänstehandel.

Saco, LO, och TCO har allvarliga reservationer mot det så kallade Monti II-förslaget. En sådan inskränkning av strejkrätten på EU-nivå strider mot EU:s fördrag som uttryckligen undantar strejkrätten från EU:s mandat. Vi anser även att Monti II-förordningen innebär att Sverige och övriga EU-länder kan komma att bryta mot sina åtaganden gentemot FN:s arbetsmarknadsorgan ILO:s grundläggande konventioner om förenings- och förhandlingsrätt.

Vi föreslår därför att regeringen inte stödjer förslagets nuvarande utformning.

Inom kort kommer EU:s medlemsstater i en rådsarbetsgrupp att utbyta åsikter kring de två förslagen. För att förankra den svenska positionen ska företrädare för regeringen i morgon, den 12 april, samråda med riksdagens arbetsmarknadsutskott.

De fackliga centralorganisationerna vill därför ta tillfället i akt och ge arbetsmarknadsutskottets ledamöter ett kompletterande underlag till detta samråd.

Frågor:
Lena Maier Söderberg, chefsjurist Saco
08-618 48 23, lena.maier.soderberg@saco.se

Anders Jonsson, presschef Saco
070-349 35 72, anders.jonsson@saco.se