Nytt system för kvalitetsutvärdering kan hota kvaliteten i högskolan

Regeringen vill utveckla utvärderingen av kvaliteten i högskolan. Men förslaget kan paradoxalt nog hota kvaliteten. Det skriver Saco i sitt remissvar.

Publicerad: Fredag 8 maj 2015

Senast uppdaterad: Fredag 8 maj 2015

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Idag är det sista dagen att lämna synpunkter på förslaget till nytt utvärderingssystem i högskolan. Mycket av det som föreslås är bra och Saco ser positivt på att utvärderingen utvecklas. Men det finns också risker för att själva systemet blir ett hot mot kvaliteten.

- Flera problem som vi såg i det tidigare systemet ser ut att kunna nå lösningar nu. Bland annat ska förutsättningarna för att nå examensmålen vägas in och utbildningarnas användbarhet ges större utrymme i bedömningen. Det säger Emelie Lilliefeldt, fil dr i statsvetenskap och utredare på Saco.

Sacos allvarligaste invändning är att möjligheten att jämföra utbildningar begränsas i det nya utvärderingssystemet.

- Det leder till försämrade möjligheter för studenterna att göra informerade studieval och kan på sikt leda till lägre kvalitet på utbildningarna. Därför beklagar Saco att regeringen föreslår att stänga dörren för jämförelser mellan olika utbildningars kvalitet, säger Emelie Lilliefeldt.

Dessutom riskerar systemet att leda till dubbelarbete och bli kostnadsdrivande för lärosätena.

- Det riskerar att gå ut över utbildningarna. Då blir kvalitetsutvärderingen ett hot mot själva kvaliteten, säger Emelie Lilliefeldt.

Ladda ner remissvaret.

Frågor:
Emelie Lilliefeldt, utredare Saco, tel 072 516 28 29
Anders Jonsson, presschef Saco, tel 070-349 35 72