Olika måttstockar för kvinnor och män

Kvinnor och män bedöms olika på arbetsmarknaden. Kvinnor måste först visa att de är duktiga för att avancera, män bedöms efter sin framtidspotential, sin förmåga att förvärva kunskap.

Publicerad: Torsdag 7 jun 2012

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Jämställdhet

framtidspotential, sin förmåga att förvärva kunskap.

Det skriver Sacos utredare Charlotta Krafft i sin rapport "Olika måttstockar – Om jämställdhet, karriär och chefskap" som presenteras på ett seminarium måndagen den 11 juni.

Enligt rapporten kan inte och får inte kvinnliga akademiker göra karriär på samma villkor som manliga.

"Olika måttstockar – Om jämställdhet, karriär och chefskap" är den fjärde skriften i en serie rapporter och sammanfattar de resultat som Charlotta Krafft kommit till i sitt arbete med jämställdhets- och chefsfrågor på Saco. Slutsatserna bygger på intervjuundersökningar, enkäter och annan forskning.

Grundfrågan är alltså hur kvinnor respektive män bedöms av sina chefer. Vad könet spelar för roll för utvecklings- och karriärmöjligheter på arbetsmarknaden.

En av dem som ska svara på det under seminariet är generallöjtnant Jan Salestrand, som är chef för Försvarsmaktens ledningsstab och därmed ÖB:s närmaste man.

Ann-Sofie Westelius, civilekonom som medverkat i Charlotta Kraffts arbete, deltar också i seminariet.

Det gör även Sacos ordförande Göran Arrius som ser en viktig uppgift för Sacos utredare:

"Blir de kvinnliga akademikernas arbetsinsatser synliggjorda ökar deras möjligheter att premieras för sitt arbete. Då bidrar Saco till att göra upp med gamla försoffade strukturer som lagt ett glastak för många kvinnors karriärer."

Seminariet är öppet för medierna.
Måndagen den 11 juni
Klockan 14:00-15.30
Plats: Saco, Lilla Nygatan 14, Stockholm

Välkomna!

Frågor
Charlotta Krafft, utredare, 070-761 44 16
Linda Laine, kommunikatör, 073-590 45 39