Osäkrare framtidsutsikter på arbetsmarknaden

För blivande studenter som väljer en utbildning till ingenjör, kemist eller socionom ser framtiden ljus ut. Tuffare blir det för kommunikatörer och samhällsvetare. Det visar Sacos prognos för de kommande fem åren på arbetsmarknaden.

Publicerad: Tisdag 27 nov 2018

Senast uppdaterad: Tisdag 27 nov 2018

-  Det viktigaste är att blivande studenter gör ett medvetet karriärval med rätt fakta på hand. Då undviker de obehagliga överraskningar, säger Göran Arrius, ordförande Saco.

Utmärkande i årets prognos är en viss ökad osäkerhet i bedömningen av hur arbetsmarknaden kommer att se ut för olika akademiska yrken. Det beror sannolikt på den kommande lågkonjunkturen.

- Sacos medlemmar är de som kommer att klara sig bäst även i en svårare ekonomi. Akademiker är den grupp som har högst sysselsättning och lägst arbetslöshet på arbetsmarknaden över tid, säger Göran Arrius, ordförande Saco.

Trots osäkrare framtidsutsikter väntar en arbetsmarknad i balans för den stora gruppen av akademiker. Dit kan yrken som jurist, läkare, ekonom och personalvetare räknas.

-  En akademisk examen är en investering för livet. Det är den enskilt bästa försäkringen för att minska risken för arbetslöshet, säger Göran Arrius, Sacos ordförande.

 

Framtidsutsikter lanseras i samband med Sacos studentmässor i Stockholm och i Malmö.