Pengar till nyanlända akademiker skulle betyda mycket för integrationen

Ett av förslagen i vårpropositionen som Saco välkomnar är regeringens satsning att snabba på nyanländas integrering i Sverige. I dag arbetar 45000 invandrade akademiker i arbeten som inte är i nivå med deras utbildning. ”Vi hoppas att dessa pengar också kommer de nyanlända akademikerna till del, det skulle betyda mycket för integrationen”, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Måndag 16 apr 2018

Senast uppdaterad: Måndag 16 apr 2018

Nyckelord:
Integration

Om arbetslösheten och sysselsättningen för utrikesfödda akademiker skulle vara lika hög som för de som är födda i Sverige skulle statsfinanserna förstärkas med tio miljarder årligen och ytterligare över 34 000 individer skulle varit sysselsatta och över 27 000 individer lyftas ur arbetslöshet. Detta enligt siffror från Jusek.

”Satsningarna går i rätt riktning”, säger Göran Arrius. ”Men insatserna är inte tillräckliga och behöver kompletteras med satsningar på fler kompletterande utbildningar för invandrade akademiker, ge högskolorna ett ökat uppdrag i integrationsarbetet och långsiktiga insatser från framför allt arbetsförmedlingen så att rätt jobb prioriteras istället för ett jobb.”

Frågor:
Carl Fredrik Johansson, pressansvarig: 070-7334160

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10