Positiv utveckling för Sacoförbunden

Fler än någonsin är medlemmar i ett Sacoförbund. Vid årsskiftet samlade federationen närmare 680 000 akademiker, en ökning med 17 000 jämfört med förra året. – Sacos förbund finns där för medlemmarna genom hela karriären, oavsett bransch. Det är viktigt på dagens föränderliga arbetsmarknad, säger Sacos ordförande Göran Arrius. 

Publicerad: Fredag 27 jan 2017

Senast uppdaterad: Fredag 27 jan 2017

Pilarna pekar stadigt uppåt för Sacofederationen. Under 2016 utökades medlemsantalet med 17 000 personer (2,6 procent) och federationen fick sitt 23:e medlemsförbund i form av Sjöbefälsföreningen.

Det betyder att Sacos förbund nu samlar närmare 680 000 akademiker.

− Saco är en federation i medvind. Medlemsantalet växer och Sacoförbunden är en kraft att räkna med. Akademikernas bidrag till samhällsbygget är helt avgörande för att rätt saker sker och det gäller inom alla sektorer, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Antalet yrkesverksamma medlemmar var vid årsskiftet 516 000, en ökning med 2,1 procent jämfört med året innan.

− Till skillnad från många andra fackförbund så finns Sacos förbund där för medlemmarna under hela yrkeslivet, oavsett bransch. Det är en stor fördel och är viktigt på dagens föränderliga arbetsmarknad, säger Göran Arrius och fortsätter:

− Sacos förbund kommer fortsätta att sätta medlemsnyttan främst och kämpa för att stärka akademikernas villkor. Tillsammans gör vi skillnad.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco: 0706-491 662
Thomas Jartsell, pressansvarig: 0709-186 431

Antal medlemmar per Sacoförbund 31 december 2016:

Förbund Medlemmar
Akademikerförbundet SSR 69 181
Civilekonomerna 43 443
DIK 20 389
Fysioterapeuterna 12 601
Jusek 85 689
Kyrkans Akademikerförbund 5 017
Lärarnas Riksförbund 89 127
Naturvetarna 32 378
Officersförbundet 19 322
Saco-förbundet Trafik och Järnväg 3 780
Sjöbefälsföreningen 5 901
SRAT 15 003
Sveriges Arbetsterapeuter 10 192
Sveriges Arkitekter 12 943
Sveriges Farmaceuter 6 647
Sveriges Ingenjörer 144 996
Sveriges läkarförbund 50 834
Sveriges Psykologförbund 11 361
Sveriges Reservofficersförbund 2 049
Sveriges Skolledarförbund 7 098
Sveriges Tandläkarförbund 7 655
Sveriges universitetslärare och forskare 20 844
Sveriges Veterinärförbund 3 453
Totalt 679 903