Pressad arbetsmiljö för landets akademiker

Sveriges akademiker har svårt att få tiden att räcka till. Hälften tvingas dra in på luncher och andelen som jobbar på helgerna har ökat kraftigt, visar Sacos kartläggning av akademikernas arbetsmiljö.− Det här är allvarligt. Det är arbetsgivarnas ansvar att skapa organisationer med bättre balans mellan krav och resurser, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Torsdag 12 maj 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 12 maj 2016

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Sacos utredare har i en rapport  kartlagt arbetsmiljön för landets arbetstagare med akademisk utbildning. Kartläggningen bygger på uppgifter från Arbetsmiljöverket.

Och det är en pressad situation som framträder. För även om en stor majoritet av landets akademiker upplever sitt arbete som meningsfullt är det tydligt att situationen inte är hållbar.

Effekterna av det gränslösa arbetslivet är tydliga. Hälften av alla akademiker uppger att de är tvungna att dra in på luncher, arbeta över eller ta med sig jobb hem och en tredjedel känner sig otillräckliga med sin arbetsinsats. Andelen som jobbar på helgerna har ökat kraftigt sedan år 2005 och uppgår nu till 27 procent, visar kartläggningen.

− Det här är allvarligt. Det finns i dag 1,5 miljoner akademiker i Sverige och det är en grupp som kommer fortsätta växa. Akademikernas arbetsmiljö får inte hamna i skymundan, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Tuffast är situationen för akademiker i kommuner och landsting. Kvinnor upplever därtill mindre kontroll över sin arbetssituation än sina manliga kollegor och över hälften av de kvinnliga akademikerna är oroliga för att deras nuvarande arbete ska gå ut över hälsan.

− Det är arbetsgivarnas ansvar att skapa organisationer med bättre balans mellan krav och resurser. Ett gott ledarskap är en friskfaktor och det är även viktigt att cheferna ges bra förutsättningar att utöva sitt ledarskap, säger Göran Arrius.

Resultaten i korthet:

  • 78 procent av akademikerna upplever sitt arbete som intressant och stimulerande.
  • 49 procent uppger att de är tvungna att dra in på luncher, arbeta över eller ta med jobb hem.
  • 56 procent upplever att de inte kan koppla av tankarna från jobbet och 29 procent känner sig otillräckliga med sin arbetsinsats.

Frågor:

Göran Arrius, ordförande Saco: 0706-491 662
Karin Fristedt, utredare och rapportförfattare: 08-613 48 33
Thomas Jartsell, pressansvarig: 0709-186 431

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10

Karin Fristedt, Utredare, arbetsmiljö
karin.fristedt@saco.se

08-613 48 33