Regeringen på rätt väg med integrationen

Även om konkretion saknas är det glädjande läsning i regeringens utspel om ett etableringspaket för nyanlända. Regeringen har tagit till sig av den analys och de förslag som Saco länge har framfört.

Publicerad: Torsdag 19 feb 2015

Senast uppdaterad: Torsdag 19 feb 2015

Nyckelord:
Integration

– Det är bra att regeringen nu flaggar för rejäla åtgärder för att förbättra de nyanländas etablering i Sverige. Regeringen har också uppmärksammat att många av de som kommer hit har en hög utbildning. En femtedel av Sveriges akademiker är födda i ett annat land. Regeringen vill åstadkomma bättre svenskutbildning, effektivare validering, ökade möjligheter till kompletterande utbildning i kombination med praktik och jobb vilket är åtgärder som Saco har fört fram under en längre tid. Även aktiva åtgärder mot diskriminering är ett bra förslag, även om Saco här vill se skarpare krav även vid rekryteringar. Det säger Sacos ordförande Göran Arrius sedan regeringen presenterat ramarna för vad den kallar ett etableringspaket på DN-Debatt idag.

Etableringspaketet kan utifrån en artikel inte analyseras till fullo förrän regeringen berättat hur mycket mer pengar som ska satsas, hur organisationen för mottagandet ska förändras och hur alla kommuner ska tvingas att delta i mottagandet. Ett problem med många satsningar inom integration är att de har varit kortsiktiga projekt med ett slutdatum som sedan slarvats bort och där kunskap och erfarenhet gått förlorad.

– Intentionerna i regeringens etableringspaket är däremot utmärkta men det är först när vi får se pengarna och de konkreta åtgärderna som det helt går att bedöma vad regeringens paket är värt. Det är nu viktigt att de satsningar som görs på invandrade akademiker blir långsiktiga såväl utifrån organisering och finansiering samt att de utgår från individens förutsättningar till att snabbt etableras. Vi välkomnar också regeringens inbjudan att föra samtal med arbetsmarknadens parter och delta i en utveckling mot en snabbare etablering i arbetslivet och samhället. Den senaste tidens förslag från flera partier visar att vi nu börjar diskutera innehållet i en bättre integration. Det är en viktig förändring i det politiska samtalet säger Göran Arrius.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10