Saco ifrågasätter överskottsmålet - vill ha tydliga besked inför valet

- Det är bra att regeringen aviserar satsningar på skolan, cancervård, småföretag, landsbygd, försvaret och kommunikationer i vårbudgeten. Men inför valet är jag säker på att väljarna vill ha klarare besked i de avgörande vägvalen. Det säger Sacos ordförande Göran Arrius sedan regeringen lagt fram sin vårbudget.

Publicerad: Onsdag 9 apr 2014

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Skatter,
Socialförsäkringar

Saco anser att såväl regering som opposition måste bli tydligare om vad de vill göra om de vinner valet. Hittills har det varit en tävlan mellan moderater och socialdemokrater i vem som är bäst på att få tillbaka ett överskott i de offentliga finanserna.

- Så kan det inte fortsätta. Valdebatten borde handla vad som ska göras åt bristerna i den så kallade välfärden. Åt köerna i vården, åt äldre som inte tas om hand och åt studenter som inte får lärarledd undervisning. Men vi vill också veta vad som ska göras åt järnvägar som inte fungerar, åt ungdomar som är långtidsarbetslösa och slås ut för livet. Vi vill veta hur arbetslösheten ska komma ner från dagens rekordnivå och vad partierna vill göra för att öka innovationskraften i landet.

- Mot den bakgrunden är det en ganska absurd tanke att den överskuggande uppgiften efter valet skulle vara att uppnå en procents överskott i de offentliga finanserna lagom till nästa val 2018, säger Göran Arrius.

- Med Sverige starka offentliga finanser borde vi kunna föra en diskussion om det inte räcker om de offentliga finanserna går ihop över en konjunkturcykel. Det vore också välgörande om politikerna kunde ge besked om var skattetrycket ska ligga och vilken roll som försäkringar ska spela framöver. Att inkomsttaket i a-kassan inte höjts är upprörande.

Val är allvarliga saker. Väljarna har rätt till ett bra beslutsunderlag. Det kräver tydliga besked av partierna om vad de vill göra efter valet. Saco hoppas att dimmorna kommer att skingras i god tid före valdagen.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco, tel. 070-649 16 62
Robert Boije, samhällspolitisk chef Saco, tel. 070-379 54 68
Anders Jonsson, presschef Saco, tel. 070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10