Saco kommenterar LAS: Historisk satsning på omställning och kompetensutveckling

Saco välkomnar utredningarna om trygghet, omställning och anställningsskydd, som presenterades idag. Det nya studiestödet för anställda är en välkommen reform.

Publicerad: Måndag 7 jun 2021

Senast uppdaterad: Måndag 7 jun 2021

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Arbetsrätt

– Parterna har åstadkommit en historisk satsning på omställning och kompetensutveckling. Det är precis det som krävs när arbetsmarknaden förändras i snabb takt och när vi dessutom är mitt i en kris. Nu tas nästa steg för att skapa spelregler för framtidens arbetsmarknad, säger Sacos ordförande Göran Arrius. 

De tre utredningarna som överlämnades till regeringen idag innehåller förslag på hur staten ska uppfylla villkoren i partsöverenskommelsen mellan PTK, Svenskt Näringsliv, IF Metall och Kommunal. Förutom ett nytt offentligt studiestöd handlar det bland annat om en ny omställningsorganisation, och förändringar i Lagen om anställningsskydd, LAS. I oktober 2020 ställde sig Saco bakom överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv. 

– Det är viktigt att komma ihåg att alternativet var förslagen i Toijer-utredningen. Det vill säga en ensidig försämring av arbetsrätten som hade drivits igenom på politisk väg utan parterna. Det hade varit ett brott mot den svenska modellen. Det här är en framgång för parterna. Sen kommer vi titta på detaljerna i vårt remissvar. 

Satsningarna på studiestöd måste även matchas med rätt utbud av utbildningar anpassat för akademiker som behöver fylla på sin kompetens mitt i karriären. Högskolan och yrkeshögskolan behöver rustas när fler söker sig till högre utbildning för att ställa om och utveckla sin kompetens.   

En viktig fråga för Saco har varit att lagstiftningen måste ta hänsyn till hela arbetsmarknaden, såväl offentlig som privat sektor. Sacoförbundens totalt drygt 700 000 medlemmar finns inom båda sektorerna.  

– Det är viktigt att denna reform kommer alla arbetstagare tillgodo. Det finns en risk att det blir skillnader mellan privat och offentlig sektor. Därmed finns också en risk för obalans. Det är bekymmersamt. Det är därför angeläget att detta följs upp.