Saco kommenterar vårbudgeten: Jobbsatsningarna räcker inte

Regeringens budgetsatsningar på jobb och utbildning räcker inte. Saco saknar starkare åtgärder för omställning för såväl unga som äldre arbetslösa akademiker.

Publicerad: Torsdag 15 apr 2021

Senast uppdaterad: Torsdag 15 apr 2021

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Utbildning & forskning

-  Det är bra med satsningar på jobb och utbildning. Men regeringens fokus är fortsatt på grupper som inte har någon högskoleutbildning. Nu måste regeringens arbetsmarknadspolitik snabbt breddas, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Akademiker utgör en allt större del av arbetskraften. Arbetslösheteten bland akademiker ökade med runt 27 procent mellan 2019 och 2020 och har nått rekordnivåer, runt 100 000 personer. De första månaderna i år visar på en fortsatt stor ökning. Allt fler utrikesfödda och akademiker över 50 år fastnar i långtidsarbetslöshet, visar nya siffror som Saco släppt idag.

-  När arbetslösheten ökar till historiska nivåer även bland akademiker, måste regeringen tänka nytt och anpassa åtgärderna. Annars finns risken att arbetslösa akademiker tar mer lågkvalificerade jobb och det blir en undanträngningseffekt. Det är ett samhällsekonomiskt slöseri att stora grupper akademiker ska fastna i arbetslöshet.

Saco hade till exempel velat se att akademiker är en prioriterad målgrupp för arbetsmarknadsåtgärder. Vi vill också se generella höjningar av ersättningsbeloppen i högskolan och riktade resurser. Detta eftersom fler akademiker behöver fylla på sin kompetens.

Ett utökat ekonomiskt stöd för studier är något Saco drivit och välkomnar därför att regeringen höjt maxåldern för studiestöd till 60 år. Också satsningen på sommarkurser är bra, så länge de verkligen gör det lättare för studenterna att få jobb.

Bland unga ökade arbetslösheten med 40 procent mellan 2019 och 2020. Därför har Saco föreslagit att nyexaminerade ska kunna få a-kassa när de ställer om från studier till arbete. Det förslaget finns inte i budgeten. En permanent höjning av taket i a-kassan saknas också.

-  A-kassan måste även fortsättningsvis vara en inkomstbortfallsförsäkring. Att breda akademikergrupper betalar flera gånger för samma försäkringsskydd är inte rimligt, och tär på försäkringens legitimitet.

Regeringen har tagit flera steg för att modernisera sjukförsäkringen, så att sjuka ska få tid på sig att bli friska och komma tillbaka till sina jobb. Saco välkomnar förslagen men hade hoppats på fler reformer i budgeten. Det är bland annat fortsatt orimliga beviskrav vid dag 365.

-  Vi är besvikna över att regeringen och samarbetspartierna inte går snabbare fram med både genomförande av och beslut om nödvändiga förändringar. Många människor blir utförsäkrade under tiden och det är ett samhällsekonomiskt slöseri. Att som lärare, läkare eller socialsekreterare bli tvingad till omställning när det pågår en rehabilitering och det finns en plan för återgång i arbete är orimligt.

Saco ser också en risk med för långtgående stödåtgärder framåt. Vissa satsningar som varit helt nödvändiga måste fasas ut i takt med att smittspridningen minskar. Ekonomin måste ställa om, olönsamma företag slås ut och bra företag måste få utrymme att växa.

- Under pandemin har det uppstått en acceptans för stora offentliga satsningar. Efter krisen får inte politiker utgå ifrån att de alltid kan låna för att satsa. Satsningar framöver ska vara strategiska och är bra för långsiktig tillväxt.