Saco kommenterar vårpropositionen

Det saknas en långsiktig strategi och vision om kompetensförsörjningen och finansieringen av den offentliga välfärden. Regeringen måste ta höjd för de stora utmaningar vi har framför oss. Det säger Sacos samhällspolitiska chef Lena Granqvist i en kommentar till regeringens budgetförslag.

Publicerad: Onsdag 10 apr 2019

Senast uppdaterad: Onsdag 10 apr 2019

Nyckelord:
Samhällsekonomi

I 73-punktsprogrammet är regeringen, C och L överens om att genomföra en skattereform.

- Att se över skattesystemet är en viktig framtidsfråga som inte kan vänta. Det bör snarast tillsättas en utredning som tar ett helhetsgrepp på skattesystemet. Utgångspunkterna bör vara sänkt skatt på arbete, en hållbar finansiering av den offentliga välfärden, och incitament till klimatomställning, säger Lena Granqvist.

På utbildningsområdet föreslås vissa besparingar - det handlar dels om en långsammare utbyggnad av vissa högskoleutbildningar, dels om ändrade statsbidrag till yrkesvux.

- Mindre resurser till utbildningssystemet är olyckligt. Vi ser kvalitetsproblem på alla nivåer i utbildningskedjan och här behövs satsningar, säger Lena Granqvist.

Saco ser också med oro på den snabba och kraftiga nerdragningen av Arbetsförmedlingen.

- Det försämrar möjligheterna att hantera kommande omställningar på arbetsmarknaden. Risken är också stor att det kommer att göra det svårare för invandrade akademiker att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är olyckligt, säger Lena Granqvist.

I 73-punktsprogrammet aviseras också en rad åtgärder för en bättre och snabbare integration.

- Här finns ingen anledning för regeringen att vänta. Genomför Sacos förslag om mentorsprogram, yrkesinriktad svenska, möjligheter att kombinera jobb eller yrkespraktik med SFI. Det är åtgärder som leder till att invandrade akademiker kommer i jobb som matchar deras kompetens, säger Lena Granqvist.

Kontaktpersoner

Lena Granqvist, Samhällspolitisk chef, ekonom
lena.granqvist@saco.se

08-613 48 64