Saco, LO och TCO: Våga satsa! Höj taket i a-kassan nu!

Publicerad: Tisdag 3 jul 2012

Nyckelord:
Socialförsäkringar

I söndags var det på dagen tio år sedan taket i a-kassan höjdes senast. Den svenska modell, som den svenska regeringen hyllar i högtidstalen, är på väg att erodera bort.

I dag får en av tio av de som arbetat heltid och blivit arbetslös räkna med 80 procent av tidigare inkomst. Att taket i A-kassan inte har höjts på tio år innebär att normalinkomsttagaren nu får ungefär hälften av sin tidigare lön vid arbetslöshet. Trots principen om trygghet mot inkomstbortfall.

Vi anser att de allra flesta ska kunna räkna med ett fullgott försäkringsskydd genom arbetslöshetsförsäkringen och vi vet att ett tryggt försäkringsskydd är en grundbult för en arbetsmarknad som vill präglas av rörlighet, god omställningsförmåga och trygghet i förändring.

Vi uppmanar regeringen att slå vakt om principen om inkomstbortfall och tilltron till arbetslöshetsförsäkringen. Om 80 procent av löntagarna ska få 80 procent i ersättning vid arbetslöshet måste inkomsttaket höjas till ca 34 000 kronor i månaden.

Arbetslöshetsförsäkringen bör också knytas till löneutvecklingen i samhället i övrigt. Efter tio år med sämre försäkringsskydd är det dags för en rejäl upprustning och justering.

Därför kräver vi en ordentlig takhöjning av a- kassan nu!

Göran Arrius, ordförande Saco
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO
Eva Nordmark, ordförande TCO

För vidare info kontakta
Sören Juvas Vik Presschef TCO 070 562 34 44
Johan Hall pressekreterare LO 070-649 26 06
Anders Jonsson, presschef Saco 070 349 35 72