Saco om höstbudgeten: Var är skattereformen?

Det behövs en bred skattereform som tar avstamp i hur välfärden ska finansieras i framtiden. Ett nytt skattesystem måste prioritera innovation och tillväxt samt göra det mer lönsamt att utbilda sig. En sådan skattereform saknas i höstbudgeten.

Publicerad: Onsdag 18 sep 2019

Senast uppdaterad: Onsdag 18 sep 2019

Nyckelord:
Skatter

I 73-punktsprogrammet är regeringen, C och L överens om att genomföra en omfattande skattereform som adresserar ett stort antal problemområden om allt från miljö, klimat och konkurrenskraft till ekonomiska klyftor och välfärdens långsiktiga finansiering.

Någon sådan reform märks dock inte av i höstbudgeten. I stället ser vi många enskilda förslag på skatteområdet som riskerar urvattna den helhetsreform som vi så länge efterlyst.

- Det är bra att regeringen vill sänka skatten på arbete, men skattesystemet behöver ett samlat grepp. Det är obegripligt att regeringen istället fortsätter att lappa och laga i skattesystemet. Det är inte att ta ansvar för framtiden, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

En framtida skattereform bör föregås av en grundläggande diskussion om det offentliga välfärdsåtagandet och hur det ska finansieras. Skattesystemet måste prioritera innovation och tillväxt och göra det lönsamt att utbilda sig. Så är det inte idag.  Årets OECD-rapport ”Education at a Glance” visar att Sverige fortfarande är det land i västvärlden där högre utbildning lönar sig sämst. 

Det är positivt att regeringen satsar på intensivår för nyanlända och att svenska från dag ett för asylsökande förlängs för att underlätta en snabbare etablering på arbetsmarknaden.

- Det rimmar väl med Sacos förslag om yrkesinriktad svenska, möjligheter att kombinera jobb eller yrkespraktik med SFI. Det är åtgärder som leder till att invandrade akademiker kommer i jobb som matchar deras kompetens, säger Göran Arrius.

Att yrkeshögskolan tillförs medel för att möjliggöra ett större utbud av enstaka kurser för att underlätta kompetensutveckling för redan yrkesverksamma är också något Saco efterlyst.

Satsningar på arbetsmarknadspolitiken behövs för att kunna möta behoven i en kraftig konjunkturinbromsning.

- Det är bra att Arbetsförmedlingen får ett tillskott för att kunna prioritera långsiktighet och undvika ytterligare neddragningar, säger Göran Arrius.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10