Saco säger ja till Euro Plus-pakten

Sacos styrelse har beslutat att Sverige bör ansluta sig till Euro Plus-pakten som syftar till att förbättra EU-ländernas ekonomier. De förändringar i pakten som blev resultatet efter EU:s toppmöte den 24-25 mars gör att styrelsen inte längre anser att Sverige ska stå utanför.

Publicerad: Fredag 6 maj 2011

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Arbetsrätt,
Internationellt

- Med de garantier som skrevs in om varje lands suveränitet borde inte längre den nordiska modellen med fria parter som sluter kollektivavtal vara hotad vid en anslutning till pakten, säger Sacos ordförande Anna Ekström.

- Då är det bättre att vara med och påverka den fortsatta utvecklingen än att stå utanför utan inflytande. På så sätt kan också framtida ingrepp i vår kollektivavtalsmodell motverkas.

Processen inom EU med tydligare nationella garantier har säkerligen påverkats av den samlade svenska och europeiska fackföreningsrörelsens skepsis till de förslag som diskuterats.

När LO, TCO och Saco gemensamt påtalade risken för oönskade intrång i den nationella lönebildningen var formuleringarna i de utkast som låg på bordet annorlunda än de som nu beslutats. Nu har det som tidigare kunde uppfattas som pekpinnar och överstatliga ingrepp i den nationella lönebildningen fått en mer neutral utformning.

-Därför vore det nu bra om en majoritet i riksdagen kan säga ja till Euro Plus-pakten så att även Sverige kan ansluta sig, säger Anna Ekström.

Frågor:
Anna Ekström, ordförande Saco, 070-549 35 50
Åke Zettermark, internationell sekreterare Saco, 070-761 45 00
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72