Saco välkomnar fler akademiker

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund har enats om en avsiktsförklaring för en ny organisering inom utbildningssektorn. En grundförutsättning är att den återfinns inom Saco. En annan att medlemmarna har akademisk utbildning.

Publicerad: Fredag 18 jun 2021

Senast uppdaterad: Fredag 18 jun 2021

– Det här är goda nyheter. Det är glädjande om vi kan samla fler akademiker i Saco. Lärare och skolledare behöver starka fackliga företrädare, därför är vi positiva till att de tagit det här gemensamma steget, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Den gemensamma avsiktsförklaringen innebär att en proposition kommer att läggas fram för Lärarförbundets kongress om att söka inträde i Saco. Om beslutet fattas och en ansökan lämnas in kommer den sedan att behandlas på Sacos kongress i november.