Saco växer – fler medlemmar än någonsin

Fler än någonsin är medlemmar i ett Sacoförbund. Vid årsskiftet samlade Sacoförbunden nästan 700 000 akademiker, vilket är en ökning med drygt 12 000 (eller nästan två procent) jämfört med förra året. 

Publicerad: Tisdag 30 jan 2018

Senast uppdaterad: Tisdag 30 jan 2018

"Sacos förbund gör nytta för sina medlemmar och är därför attraktiva", säger Sacos ordförande Göran Arrius. "Vi är det land som har störst facklig anslutningsgrad bland akademiker och det är vi mycket stolta över."

För varje år så fortsätter det totala antalet medlemmar i Sacoförbunden att öka. Under 2017 valde ytterligare drygt 12 000 akademiker att bli medlem (en ökning med 1,8 procent) vilket betyder att Sacos förbund nu samlar hela 692 068 akademiker.

"Saco är en organisation i medvind. Akademikernas bidrag till samhällsbygget är helt avgörande för att rätt saker sker och det gäller inom alla sektorer", säger Sacos ordförande Göran Arrius.

"Inte minst viktigt är akademikernas roll i en tid av ”fake news” och skepsis mot fakta. Våra medlemmar vet värdet av ett kritiskt förhållningssätt och vikten av att förhålla sig till fakta och forskning, i arbetslivet och i vardagen", säger Göran Arrius.  

De flesta av Sacoförbunden behåller ungefär samma medlemssiffror som förra året, men stora ökningar kan noteras hos t ex Sveriges ingenjörer (+3627), Sveriges läkarförbund (+2549), Akademikerförbundet SSR (+2398) och Jusek (+1942). 

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco: 0706-491 662
Carl Fredrik Johansson, pressansvarig: 070-733 41 60

Antal medlemmar per Sacoförbund 31 december 2017: 

20171231 20161231 Förändring Proc. förändring
Akademikerförbundet SSR 71579 69181 2398 3,5%
Civilekonomerna 43120 43443 -323 -0,7%
DIK 20333 20389 -56 -0,3%
Fysioterapeuterna 12713 12601 112 0,9%
Jusek 87631 85689 1942 2,3%
Kyrkans Akademikerförbund 4999 5017 -18 -0,4%
Lärarnas Riksförbund 90434 89127 1307 1,5%
Naturvetarna 32712 32378 334 1,0%
Officersförbundet 19079 19322 -243 -1,3%
Reservofficerarna 2322 2049 273 13,3%
Saco-förbundet Trafik & Järnväg 3753 3780 -27 -0,7%
Sjöbefälsföreningen 5656 5901 -245 -4,2%
SRAT 14944 15003 -59 -0,4%
Sveriges Arbetsterapeuter 10004 10192 -188 -1,8%
Sveriges Arkitekter 13424 12943 481 3,7%
Sveriges Farmaceuter 6874 6647 227 3,4%
Sveriges Ingenjörer 148623 144996 3627 2,5%
Sveriges läkarförbund 53383 50834 2549 5,0%
Sveriges Psykologförbund 11539 11361 178 1,6%
Sveriges Skolledarförbund 7214 7098 116 1,6%
Sveriges Tandläkarförbund 7496 7655 -159 -2,1%
Sveriges universitetslärare och forskare 20808 20844 -36 -0,2%
Sveriges Veterinärförbund 3428 3453 -25 -0,7%
Totalt Saco 692068 679903 12165 1,8%