Sacopodden: Vad händer när LAS reformeras?

Att vara trygg på jobbet är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb och må bra. Nu hotas medarbetarnas trygghet av att LAS ska reformeras. Politiken vill göra det enklare att kunna säga upp anställda. Sacopodden reder ut vad det här kan få för konsekvenser.

Publicerad: Tisdag 24 sep 2019

Senast uppdaterad: Tisdag 24 sep 2019

Martin Svanström arbetade tidigare som ingenjör på Ericsson men valde att acceptera ett avgångsvederlag år 2016 då företaget stod inför stora besparingar.

- Erbjudandet kom rätt i tiden och jag såg det som en möjlighet att kunna påverka och utveckla mitt liv, säger Martin Svanström.

Efter 20 år på Ericsson driver idag Martin Svanström sitt eget företag och har högt uppsatta mål för verksamhetens framtid.

‑ Jag har stor nytta idag av den erfarenhet som jag fick på Ericsson. Det är viktigt för alla att fylla på med nya kunskaper så att man är anställningsbar. Kompetens är att vara attraktiv på arbetsmarknaden, avslutar Martin Svanström.

Avgångsvederlag har blivit vanligt förekommande när företag eller organisationer vill ändra inriktning. Ett utköp av personal gör det möjligt att anställa den kompetens som efterfrågas och på så sätt kringgå LAS.

- Det här är problematiskt då det urholkar den svenska modellen. Istället måste arbetsgivaren tänka om och satsa på att kompetensutveckla sin befintliga personal, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer.

Frankelius poängterar att den trygghet som finns idag för arbetstagarna i och med LAS är hotad när politiken vill förändra den.

- Risken finns att medarbetare exempelvis blir visstidsanställda under hela sitt arbetsliv och aldrig får en fast anställning. Det vore inte bra för stabiliteten på svensk arbetsmarknad, säger Camilla Frankelius.

Enligt Mats Glavå, docent i arbetsrätt vid Göteborgs universitet är det statens, arbetsgivarens och medarbetarens gemensamma ansvar att kompetensutveckling kommer att ske i större utsträckning i framtiden.

- Det räcker inte att reformera LAS för att kompetensutveckling ska bli en självklarhet på arbetsmarknaden. Det krävs betydligt större insatser, säger Mats Glavå

- Det här är avgörande frågor för framtiden på svensk arbetsmarknad. Saco vill se en kompetensutvecklingslag och krav på systematiska kompetenskartläggningar för alla anställda, säger Sacos ordförande Göran Arrius med anledning av att avsnittet släpps


Programledare för Sacopodden är Gina Bayoumi och vill du veta mer om vad gästerna pratar om kan du klicka på "Sacopodden" under länkar.