Se över utbildningens finansiering

Regeringen bör ta ett större strukturellt grepp över grundskola och gymnasium och se över hela finansieringsmodellen. Det säger Sacos ordförande Göran Arrius i sin budgetkommentar där han välkomnar höjningen av gränsen för när statlig skatt ska tas ut.

Utbildning ska löna sig. Därför är det utmärkt att regeringen i sitt budgetförslag föreslår en höjning av inkomstgränsen för när statlig skatt ska tas ut. Men det fattas fortfarande en del.

- Efter höjningen är det fortfarande mer än en fjärdedel av de heltidsarbetande som betalar statlig skatt med värnskatten på toppen. Skatteomläggningens mål om att högst 15 procent ska betala hälften i skatt på en löneökning är långt borta, säger Göran Arrius.

Saco anser att det är bra att skatten på arbete sänks, men att det är bättre med generella sänkningar än avdrag och reduktioner. Den högsta statliga skatten, värnskatten bör avskaffas. Samtidigt kan inte det samlade skatteuttaget sänkas hur mycket som helst om det ska finnas tillräckliga resurser för vård, skola och omsorg.

- Därför borde politikerna kunna samla sig till en ny stor skatteöversyn för att hitta bredare skattebaser. Särskilt som det nuvarande systemet blivit mer och mer spretigt för varje reform och urholkats. Allt fler forskare pekar också på de stora vinster en skatteomläggning kan ge.

Saco välkomnar regeringens satsning på karriärtjänster och högre lärarlöner. Men det räcker inte.

- Jag ser med oro på den allt mer uppdelade skolan. Utvecklingen är dålig för den som inte kommer från studiemotiverade hem och därmed för hela samhället. Vi riskerar att inte ta tillvara den begåvningsreserv som finns i landet. Regeringen bör ta ett större strukturellt grepp och se över hela finansieringsmodellen av grundskolan och gymnasiet.

Göran Arrius och Saco anser att sänkta arbetsgivaravgifter är fel metod för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Det är dock ett steg i rätt riktning att begränsa den ytterligare nedsättningen till ungdomar under 23 år.

- Men det vore bättre om pengarna användes till riktade åtgärder för att hjälpa de ungdomar som verkligen riskerar att hamna i ungdomsarbetslöshet.

När det gäller a-kassan har regeringen äntligen tagit sitt förnuft till fånga och avskaffat den differentierade avgiften som visade sig verkningslös för att få ner arbetslösheten. Att den fortfarande vägrar att höja inkomsttaket är en stor besvikelse. Regeringen har lämnat principen om försäkringsmässighet och någorlunda skydd vid arbetslöshet.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco, tel. 070-649 16 62
Anders Jonsson, presschef Saco, tel. 070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10