Seminarium: Nya tider, nya skatter?

Välkommen till ett heldagsseminarium om den globala minimiskatten för multinationella företag. Medverkande är bl a Mikael Damberg (S), Sveriges f.d. finansminister, och Edward Riedl (M), ordförande i Riksdagens finansutskott.

Publicerad: Måndag 6 mar 2023

Senast uppdaterad: Måndag 6 mar 2023

Datum: 29 mars 2023 kl. 8.30-14.00
Arrangör: Saco och European Tax Observatory
Plats: Saco, Lilla Nygatan 14, Stockholm
Anmälan: Anmäl dig här för att delta

EU-direktivet ”Global minimiskatt för multinationella företag inom EU”, baserat på OECD:S och G20:s förslag till bolagsskattegolv, ska implementeras under 2023. Vad innebär det för företag och ekonomi i Sverige och i EU? Kommer en ny skatt kunna rätta upp problemen med aggressiv skatteplanering och urholkning av skattebasen? Saco har givit forskaren Emil Bustos, IFN, i uppdrag att ta fram en rapport om det nya globala bolagsskattegolvet och hur det kan påverka ekonomin.

I samarbete med European Tax Observatory vill Saco bjuda in dig till rapportsläppet och följande paneldiskussion och presentationer.

Hela programmet hålls på engelska och livestreamas på Saco Play

Program:

Part 1: Taxing Multinationals – Implications and the Role of Sweden

8:30 Registration & coffee
9:15 Welcome, Göran Arrius, president of Saco
9:20 Emil Bustos, economist at the Research Institute of Industrial Economics, IFN, presents the report “New times, new taxes”
10:00 Panel Discussion:
- Edward Riedl, Moderaterna, chairman of the Swedish Parliament's Committee on Finance
- Mikael Damberg, former minister of Finance, vice chair of the Riksdag Finance Committee and economical spokesman for the Swedish social democrats
- Göran Arrius, president Saco
- Séverine Picard, Coordinator of the Network of Unions for Tax Justice
- Clas-Mikael Ståhl, vice general secretary, European Trade Union Confederation ETUC
Elinor Odeberg, chief economist, Arena Idé

11:30: Light lunch

Part 2: Revenue Estimates

12:30 Presentation: “Revenue Estimates from the Two-Pillar Proposal” by Mona Barake (EU Tax Observatory)
13.00 Presentation by the OECD (tbc)
13.30 Presentation by Shafik Hebous (Deputy Division Chief Fiscal Affairs Department, IMF)

Ladda ned programmet i sin helhet här.