Sfi-peng hotar lyckad integrationssatsning

Förslaget om ett nationellt valfrihetssystem med sfi-peng är ett hot mot dagens yrkesinriktade svenskutbildningar. Det skriver Saco i sitt remissvar till regeringen. – I dag finns det välfungerande svenskutbildningar för akademiker. Det vore olyckligt om de skulle försvinna, säger Josefin Edström, integrationspolitisk utredare på Saco.

Publicerad: Fredag 14 mar 2014

Nyckelord:
Integration

I dag går remisstiden ut för utredningen om framtidens utbildning i svenska för invandrare, sfi. Utredningen föreslår bland annat ett nationellt valfrihetssystem med en sfi-peng likt det som finns på övriga skolområdet.

Saco delar utredningens målsättning om ökad valfrihet, flexibilitet och individanpassning, men ser inte att det finns förutsättningar för ett valfrihetssystem på sfi-området. Ett sådant system måste rymma goda förutsättningar att göra informerade val och där brister utredningens förslag.

En sfi-peng riskerar också att slå undan benen på etablerade och välfungerande yrkesinriktade svenskutbildningar. Nischade svenskutbildningar är dyrare än andra. De skulle därför inte kunna finansieras inom det föreslagna ”pengsystemet” och går därför en osäker framtid till mötes.

- Det vore väldigt olyckligt om dagens yrkesinriktade sfi-utbildningar skulle försvinna. De fyller en viktig funktion för etableringen av invandrade akademiker på arbetsmarknaden, säger Josefin Edström, integrationspolitisk utredare på Saco och fortsätter:

- Utredningens uppdrag var väldigt snävt och många viktiga frågor för en väl fungerande sfi lämnades utanför, däribland hur sfi-lärarnas kompetens och ämneskunskaper kan stärkas. Saco hade också gärna sett att utredningen tagit upp frågan om hur det kan bli lättare för invandrade akademiker att läsa svenska i högskolemiljö.

Frågor:
Josefin Edström, utredare: 0704-97 23 68
Pär Karlsson, kommunikatör: 0722 -17 44 43
Thomas Jartsell, pressekreterare: 0709-18 64 31