Sjöbefälen lämnar Saco

Sveriges Fartygsbefälsförening har gått samman med Sveriges Sjöbefälsförbund och bildat Sveriges Sjöbefälsförening-O, SBF-O, som en del av Ledarna.

Publicerad: Tisdag 31 jan 2012

En enig stadgekommitté och en enig styrelse har kommit till slutsatsen att det inte är förenligt med Sacos stadgar att vara med i både Ledarna och Saco. Det går inte att sitta på två stolar samtidigt.

Därför har Sacos extra kongress idag beslutat att utesluta SBF-O ur Saco.

- Jag beklagar djupt att sjöbefälen därmed inte längre är en del av Saco. De har varit en uppskattad medlem i Sacofamiljen, säger Göran Arrius, ordförande i Saco.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco, 070-649 16 62
Anders Edward, kanslichef Saco, 070-208 96 35
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10