Skatterna hot mot den svenska chefskulturen

Sverige har blivit rikt på grund av den kloka och innovationsvänliga chefskulturen. Den har bidragit i minst lika hög grad som de kluriga entreprenörerna. Men nu sänder skattepolitiken ut budskapet: Sluta som chef, bli konsult! Det skriver Sacos samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg i rapporten ”Cheferna en svensk kulturtillgång”.

Publicerad: Onsdag 10 okt 2012

Nyckelord:
Chef & ledare

Rapporten presenteras och diskuteras när ett nyinrättat Saco chefsråd möts för första gången idag, onsdagen den 10 oktober.

Av Sacoförbundens 630 000 medlemmar är ungefär 140 000 chefer. Sacos ordförande Göran Arrius har bildat Saco chefsråd för att stärka kunskapen om chefers arbetssituation, villkor och strategiska utmaningar.

- Det bidrar till att vi kan utveckla verksamheten för en stor och viktig medlemsgrupp. Jag är mycket stolt och glad över att ha lyckats knyta så kompetenta och erfarna Sacoanslutna chefer till mitt nätverk.

Saco chefsråd ska hjälpa till att ringa in chefers behov och utmaningar på kort och lång sikt. Gunnar Wetterberg ger i rapporten en historisk bakgrund till den svenska chefskulturen. Han resonerar också kring hur man blir chef, varför chefer behövs och vad cheferna själva behöver. Chefernas roll i den individuella lönesättningen är ett annat tema, liksom varför även chefer behöver facket.

I rapporten pekar Wetterberg på hur urholkningen av skatteomläggningen lett till stora skillnader i beskattningen av arbete och kapital. Hur eget företagande och konsultande är skattemässigt gynnat, men som slår orättvist mot höginkomsttagare som inte kan dribbla in sina pengar i enskild firma eller 3:12-bolag.

"Politikerna har lärt sig hylla småföretagare och entreprenörer, men på duktiga chefer med vanlig lön lägger man värnskatt", skriver Gunnar Wetterberg.

Rapporten: Cheferna – en svensk kulturtillgång.

Ledamöterna i Saco chefsråd.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco, 070-649 16 62
Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef Saco, 070-689 11 22
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10