Stabil utveckling: Sacoförbunden fortsätter att locka nya medlemmar

De flesta Sacoförbunden fortsätter att öka sitt medlemsantal. Sacos samlade medlemsantal ökade med 2,6 procent under 2011. Det betyder att Sacofederationen vid årsskiftet hade knappt 634 000 medlemmar, en ökning med drygt 16 000 på ett år.

Publicerad: Torsdag 26 jan 2012

Trots att många medlemmar går i pension fortsätter alltså Sacoförbunden att attrahera nya medlemmar och bibehålla en unikt hög facklig organisationsgrad bland akademiker jämfört med de flesta andra länder.

Sveriges Ingenjörer passerar med råge 130 000 medlemmar och är därmed klart största Saco-förbund. De stora förbunden Lärarnas Riksförbund, Jusek, Akademikerförbundet SSR och Sveriges läkarförbund visar alla en stabil rekrytering på runt två procent. Omorganiseringen av försvaret har inneburit att Officersförbundet fått många nya medlemmar. Sveriges Arkitekter har också haft en god medlemstillströmning 2011.

- Det är uppenbart att Sacoförbundens betoning på profession, kunskap och partipolitiskt oberoende fortsätter att attrahera många nya medlemmar, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

- Jag ser det som att Sacoförbundens kombination av yrkesförbund och facklig organisation är attraktiv på arbetsmarknaden. Förbundens engagemang för att öka medlemmarnas trygghet via inkomstförsäkringar bidrar säkert också.

En komplett medlemsstatistik med fördelning efter kön, arbetsmarknadsområde m.m. kommer att redovisas senare under februari.

Kommentarer:
Göran Arrius, Sacos ordförande 070-649 16 62, för frågor om medlemsutvecklingen.
Anders Edward, Sacos kanslichef 070-208 96 35, för frågor om statistiken.
Anders Jonsson, Sacos presschef, 070-349 35 72.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10