Stärk vetenskapsstyrningen av forskningen

Det skall finnas ett beslutande fristående råd vid varje statlig myndighet som bedriver forskning. Vetenskapsrådet bör få ansvaret för de externa granskningarna av myndigheternas forskning. Myndigheterna bör anställa doktorander.

Publicerad: Måndag 25 jun 2012

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Det skriver Saco i sitt remissvar på utredningen om hur forskning och utveckling vid statliga myndigheter ska kvalitetssäkras.

Utredaren föreslår att det bör finnas ett vetenskapligt råd vid varje myndighet som bedriver egen forskning eller finansierar extern forskning. Men det räcker inte enligt Saco:

"Det skall finnas ett vetenskapligt råd vid varje sådan myndighet. Rådet ska besluta om vilken forskning myndigheten ska bedriva och avgöra vilka externa forskare som efter öppen konkurrens ska få forskningsmedel", säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Poängen är att rådet baserar sina beslut i första hand på vetenskaplig kvalitet och inte på vad som för stunden är mest lämpligt för myndigheten. Därför måste myndigheternas vetenskapliga råd i huvudsak bestå av ledamöter som är vetenskapligt välmeriterade, men inte anställda av myndigheten.

Utöver detta behövs, som utredaren föreslagit, regelbundna större externa utvärderingar av myndigheternas forskningsverksamhet.

"Det är väldigt viktigt att den externa granskningen får en tydlig vetenskaplig profil. Därför bör Vetenskapsrådet få denna inspektionsroll", säger Linda Simonsen, forskningshandläggare hos Saco.

Saco delar utredarens uppfattning om att den på sina håll långtgående styrningen av myndigheternas forskning bör ses över.

"Det är viktigt att myndigheternas forskning inte detaljstyrs från politiskt håll. Det måste finnas en tydlig vetenskaplig grund i de prioriteringar som görs", säger Göran Arrius.

Saco vill också lyfta fram två av utredarens förslag som hamnat lite i skymundan i utredningen. Myndigheterna bör anställa doktorander och det behövs överhuvudtaget fler kombinationsanställningar inom myndigheterna. Ökade kontaktytor mellan myndigheter och lärosäten stimulerar såväl forskningen som den statliga verksamheten.

Frågor

Göran Arrius, ordförande Saco, 070-649 16 62
Linda Simonsen, forskningshandläggare Saco, 072-227 37 86
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72