Stor okunskap om ekonomin vid föräldraledighet

Åtta av tio svenskar tror att det är bäst för familjens ekonomi om den förälder som tjänar minst stannar hemma med barnen, visar en ny undersökning från Saco. Men det är fel. – För det allra flesta är det bäst att dela lika på ledigheten. Både för plånboken och för jämställdheten, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Måndag 29 aug 2016

Senast uppdaterad: Måndag 29 aug 2016

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Jämställdhet

Sommaren är slut och många blivande föräldrar har ägnat semestern åt att planera den stundande föräldraledigheten. Risken är dock stor att de fattar sina beslut på felaktiga grunder.

Hela åtta av tio svenskar tror nämligen att det är mest lönsamt för familjen om den förälder som tjänar minst stannar hemma längst med barnen, visar en ny undersökning från Novus som gjorts på uppdrag av Saco.

Men det stämmer inte. Orsaken är den föräldralön alla nyblivna föräldrar som omfattas av kollektivavtal har rätt till. Nio av tio arbetstagare omfattas i dag av kollektivavtal och föräldralönen gör att det bästa för familjens ekonomi oftast är att dela lika på ledigheten under det första året, visar Sacos beräkningar.

- Argumentet att familjen inte har råd att låta den mer högavlönade föräldern, ofta pappan, vara hemma håller inte, säger Sacos ordförande Göran Arrius och fortsätter:

-  Ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen är nyckeln till en jämställd arbetsmarknad. Föräldralönen är en förmån som stärker småbarnsföräldrarnas ekonomi och bidrar till lika villkor i arbetslivet. Kunskapen om kollektivavtalets innehåll måste bli bättre och där har både fack och arbetsgivare ett ansvar.

Saco har tagit fram ett verktyg där blivande föräldrar kan mata in sina uppgifter och se hur den gemensamma inkomsten förändras vid olika uttag av föräldraledigheten. Verktyget finns här.

Undersökningen omfattar 1 021 personer i åldern 18-79 år och har genomförts av företaget Novus på uppdrag av Saco. 79 procent av de tillfrågade tror att följande påstående stämmer helt eller delvis: ”För de flesta familjer i Sverige är det mest ekonomiskt fördelaktiga att den som tjänar minst tar ut den större delen av föräldraledigheten. Med föräldraledighet avses här fullt uttag av föräldrapenning under det första året.”

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco: 0706-491 662
Thomas Andrén, välfärdsekonom: 070-256 58 33
Thomas Jartsell, pressansvarig: 0709-186 431