Turkiets häxjakt på akademiker förlust för landets utveckling

Efter kuppförsöket i Turkiet i fredags förbjuds akademiker att lämna landet, turkiska forskare och studenter vid utländska universitet har fått order om att snarast återvända hem, 21 000 lärare har fått sin licens indragen och skolchefer beordras att lämna universiteten. - Att begränsa akademikers arbete och rörelsefrihet är ett allvarligt angrepp på kunskap och utveckling, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Torsdag 21 jul 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 21 jul 2016

Flera Sacoförbund reagerar nu kraftigt på det som händer i Turkiet. Lärarnas Riksförbund kräver, tillsammans med den europeiska fackliga utbildningskommittén ETUCE, i en skrivelse till den turkiska regeringen att landet omedelbart upphör med aggressiva åtgärder mot turkiska medborgare. Organisationen, som representerar 131 lärarförbund i Europa, kräver att Turkiet respekterar och garanterar akademisk frihet, upphör med förföljelse samt respekterar mänskliga rättigheter och grundläggande yttrandefrihet.

SULF, Sveriges universitetslärare och forskare, uppmanar tillsammans med världens största sammanslutning av fackföreningar för lärare, Education International, turkiska myndigheter att följa lagar och att upprätthålla de demokratiska värdena. Och Läkarförbundet ställer sig tillsammans med World Medical Association bakom det turkiska läkarförbundets brev till president Erdogan där man kräver att den gripne läkare som är ordförande för Human Rights Foundation i Turkiet samt två journalister omedelbart friges.

Förutom mänskligt lidande är denna häxjakt på akademiker en stor förlust för det fria samhället där kunskap, utbildning och vetenskaplig frihet är fundamentala delar i en demokrati. Att strypa kunskapsflödet är att strypa ett samhälles utveckling. 

- Som Sacos ordförande kan jag bara citera World Medical Associations Sir Michael Marmot: "Det är skrämmande att de som kämpar för våra rättigheter och värdighet än idag är de som tystas och begränsas”, säger Göran Arrius.

Kontakt:

Göran Arrius, ordförande Saco: 0706-491662
Cathrin Reth, press: 070-301 72 92