Utredningsförslag gör intrång på partsmodellen

På tisdagen lämnade utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal sitt förslag till regeringen. Intentionen är god, men förslagen riskerar att leda till ökad statlig styrning av lönebildningen, menar Sacos ordförande Göran Arrius. – Det är helt fel väg att gå. Det är inte statens roll att sätta löner, säger han.

Publicerad: Tisdag 1 sep 2015

Senast uppdaterad: Tisdag 1 sep 2015

Nyckelord:
Arbetsrätt


Det var i december förra året som regeringen tillsatte en utredning för att komma med förslag på hur kollektivavtalsenliga villkor kan föras in som krav i kommande upphandlingslagar. Saco välkomnade regeringens initiativ och trots att utredningen haft kort om tid har den i viktiga delar gjort en utmärkt analys.

Tyvärr har analysens slutsatser inte fått särskilt stort genomslag i själva lagförslagen. Inte heller fokuserar de på de problem som Sacoförbundens medlemmar kan möta vid arbete som utförs inom ramen för upphandling, där försäkringar och tjänstepensioner ofta saknas.

I stället väljer utredningen nu att lägga ett förslag som är helt främmande för svensk arbetsmarknad. Ett förslag som i längden kan hota den svenska partsmodellen.

Enligt förslaget ska nämligen en statlig myndighet säkerställa att arbetstagarna vid offentliga upphandlingar får en lön i nivå med kollektivavtalen. Det kan låta bra, men innebär i praktiken att vi får något som liknar en allmängilitigförklaring av kollektivavtalen. Och det riskerar i sin tur att leda till ökat statligt inflytande på arbetsmarknaden, svagare fackförbund och nedpressade lönenivåer.

- Förslagen innebär ett allvarligt ingrepp i den svenska modellen. Det är arbetsmarknadens parter som sköter arbetsmarknadens villkor och så ska det förbli, säger Sacos ordförande Göran Arrius och fortsätter:

- Alla anställda i Sverige ska ha schyssta villkor. Så är det tyvärr inte idag. Men svaret är inte ökad statlig inblandning, utan starkare fackförbund. Den svenska modellen är den främsta garanten för en stabil och dynamisk arbetsmarknad.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco: 070-649 16 62
Lena Maier Söderberg, chefsjurist: 070-872 21 26
Thomas Jartsell, pressansvarig: 0709-18 64 31

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10