Välfärden och ett modernt skattesystem

Idag startar Makro - Sveriges samhällsekonomiska forum. Tanken med konferensen är att föra samman forskare, praktiker och politiker. Tillsammans med Saco diskuteras Sveriges ekonomiska vägval.

Publicerad: Tisdag 23 okt 2018

Senast uppdaterad: Tisdag 23 okt 2018

- I en tid då kunskap och forskning ifrågasätts tror jag att de diskussioner vi kommer att ha under dessa två dagar är viktigare än någonsin, säger Göran Arrius ordförande Saco.

Årets konferens handlar om välfärdens långsiktiga finansiering och ojämlikheter på arbetsmarknaden, i utbildning och hälsa.

- Välfärden är under hårt tryck. Behoven och efterfrågan ökar samtidigt som det är svårt att rekrytera och behålla personal inom den offentliga sektorn, säger Göran Arrius ordförande Saco.

Framtidens skattesystem är en annan fråga som ska diskuteras under Makro. Saco har under lång tid drivit frågan om en modern skattereform med sänkt skatt på arbete som nyckelingrediens.

-  Sverige behöver ett skattesystem som premierar kompetens och ansvarstagande. Saco efterfrågar ett effektivt system som sporrar medborgarna att utveckla sina färdigheter och som leder till ökad produktivitet och högre tillväxt, säger Göran Arrius ordförande Saco.

En faktor som påverkar trycket på välfärdskostnaderna är den ökade ojämlikheten i hälsa. Hälsofrämjande åtgärder ger friska medborgare vilket är en förutsättning för ekonomisk tillväxt.

- Det är bekymrande att skillnaderna i hälsa ökar. Om vi inte lyckas vända resultatet kommer Sverige få stora problem framöver. Saco efterfrågar därför en parlamentarisk utredning kring välfärdens långsiktiga finansiering och åtagande, säger Göran Arrius ordförande Saco.

Mer information om Makro finner ni här.