Välkommen men felprioriterad satsning på högskolan

Saco välkomnar Socialdemokraternas förslag om ökade resurser till högskoleutbildningen. Det finns ett behov av både fler platser och ökad kvalitet. Men Saco vill lägga tyngdpunkten på att förbättra kvaliteten på befintliga platser, inte på att utöka antalet.

Publicerad: Onsdag 13 aug 2014

Senast uppdaterad: Tisdag 26 aug 2014

Högskoleutbildningen är fundamentet för vårt lands tillväxt och innovation samtidigt som studier på högskolan är utvecklande för individen. Under senare tid har resurserna till universiteten urholkats, med resultat att bl. a. undervisningstiden har minskat till oacceptabla nivåer för vissa utbildningar.

- Om Sverige ska vara ett ledande kunskapsland, både vad gäller utbildning och forskning, måste kvaliteten på utbildning prioriteras inte bara antal studieplatser säger Sacos ordförande Göran Arrius.

För att öka kvaliteten på utbildning och forskning räcker det inte med att enbart titta på högskolan. Vi behöver se hela utbildningskedjan från grundskolan till högre studier.

Samtidigt som högskolan utökas har studenter med allt sämre förkunskaper kommit in vilket kräver ökade resurser och engagemang från lärosätenas sida. Social snedrekrytering löses inte endast med ökat antal utbildningsplatser utan kräver också en bra grundskola.

- För att höja nivån på högskolan behöver vi även satsa på lägre utbildningsnivåer, inom grundskolan och gymnasiet. Vi behöver höja lärarnas status, höja lärarlönerna, förbättra arbetsvillkoren och stärka andra yrkesgrupper inom skolan så att lärarna kan fokusera på undervisningen, säger Göran Arrius.

Även ur ett studentperspektiv är hög kvalitet i högskolan avgörande för att de ska få valuta för sin investering. Lärarledd undervisning och kontakt med aktuell forskning borde vara självklarheter. Att kunna förkorta sin utbildningstid genom t.ex. relevanta sommarkurser kan också vara ett välkommet förslag för enskilda studenter.

Pressbild på Sacos ordförande Göran Arrius.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco, tel. 070-649 16 62
Anders Jonsson, presschef Saco, tel.070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10