Välkommet besked av framtidsminister Kristina Persson

Det är glädjande att regeringen nu öppnar upp för både en översyn av skattesystemet och en analys av välfärdens finansiering. Men det är fel att inte sänka inkomstskatten, säger Robert Boije, samhällspolitisk chef på Saco.

Publicerad: Onsdag 25 feb 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 25 feb 2015

Framtidsministern Kristina Persson konstaterar i en intervju i Dagens Nyheter att det svenska skattesystemet kan behöva göras om i grunden. Hon ska tillsätta en arbetsgrupp som ska analysera framtidens arbetsmarknad där även en analys ska göras av skattesystemet. En annan arbetsgrupp ska ges i uppdrag att analysera hur välfärden ska finansieras i framtiden, där hon bland annat öppnar upp för andra finansieringsformer vid sidan av skatter.

- Saco hade dock hellre sett att två parlamentariska utredningar hade getts dessa uppgifter eftersom det är nödvändigt med en bred samsyn i riksdagen om dessa för Sverige avgörande frågor. Förhoppningsvis kan arbetsgruppernas arbete bana väg för sådana utredningar, säger Robert Boije.

Saco har sedan en längre tid efterlyst en parlamentarisk översyn av skattesystemet. Huvudskälet till det har varit de många avvikelser som skett från principen att skattesystemet ska vara likformigt och att den högsta marginalskatten ska vara 50 procent. Under hösten publicerade Saco rapporten ”Gör om, gör rätt”, med ett antal skatteförslag som vi menar bör peka ut färdriktningen för en reformering av skattesystemet.

Framtidsministern flaggar för minskad beskattning av arbete, finansierad med ökade miljöskatter och ökad skatt på konsumtion. Det ligger helt i linje med Sacos förslag. Samtidigt säger ministern att skatten på arbete bör sänkas genom sänkta socialavgifter för att skapa fler jobb och inte genom sänkta inkomstskatter.

- Det är helt fel väg att gå. Ekonomisk forskning visar att sänkta socialavgifter är ett mycket ineffektivt verktyg för att skapa fler jobb. Däremot visar den ekonomiska forskningen att höga marginalskatter är mycket skadliga för ekonomin. Sverige har världens högsta marginalskatt. Därför är det mer angeläget att sänka marginalskatterna på arbete, säger Robert Boije.

När det gäller behovet av att se över välfärdens långsiktiga finansiering efterlyste Saco en sådan utredning i en DN-debattartikel förra året. Politikerna har underskattat detta problem, säger Robert Boije.