Välkommet med tydligare karriärvägar för forskare

Situationen för många forskare i Sverige präglas av otrygghet och tidsbegränsade anställningar. Det är därför välkommet med nya karriärvägar som ger rätt till tillsvidareanställning, kommenterar Saco förslagen i forskarkarriärutredningen. – Utredningens förslag löser dock inte det utbredda missbruket av visstidsanställningar på högskolan. Där förväntar vi oss skarpa förslag från regeringen i den kommande forskningspropositionen, säger Sacos ordförande Göran Arrius.  

Publicerad: Fredag 17 jun 2016

Senast uppdaterad: Fredag 17 jun 2016

Det är i den statliga utredningen ”Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden” som en ny meriteringsanställning for forskare föreslås. Tjänsterna, som går under namnet biträdande lektor, kommer även fortsättningsvis vara tidsbegränsade, men forskarna ska ha rätt till tillsvidareanställning efter prövning med från början fastställda krav.

Saco välkomnar förändringen.

− Det här är ett steg framåt jämfört med dagens situation. Fasta anställningar ska vara norm och det är därför bra att det nu skapas tydligare karriärvägar för landets forskare. Det leder till ökad trygghet och bättre forskningsresultat, säger Sacos ordförande Göran Arrius och fortsätter:

− För många forskare finns också en arbetsmarknad utanför högskolan och det är olyckligt om högskolan erbjuder sämre villkor. Det är viktigt med goda anställningsvillkor för att de bästa forskarna ska vilja stanna kvar inom akademin.

Men även om förslaget innebär en förbättring för de forskare som får de nya tjänsterna så löser det inte det utbredda missbruket av visstidsanställningar på högskolan. En tredjedel av landets forskare har tidsbegränsade anställningar och det är därför förvånande att utredningen inte tar tag i problematiken med staplade visstidsanställningar.

− Att inte veta om du har ett jobb att gå till skapar en stor otrygghet för individen samtidigt som det leder till bristande långsiktighet inom akademin. Det påverkar kvaliteten på forskningen liksom på utbildningen i stort. Där förväntar vi oss skarpa förslag från regeringen i den kommande forskningspropositionen, säger Göran Arrius.

Ladda ner Sacos remissvar här

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco: 0706-491 662
Linda Simonsen, utbildningspolitisk utredare: 072-227 37 86
Thomas Jartsell, pressansvarig: 0709-186431