Var femte akademiker utfryst på jobbet

Glåpord, förolämpningar eller kvävande tystnad. Var femte akademiker har det senaste året känt sig trakasserad eller utfryst på jobbet, visar en undersökning från Saco. Värst är situationen i offentlig sektor.  – Det är oacceptabelt. Nu måste regeringen agera mot jobbmobbningen, säger Sacos ordförande Göran Arrius. 

Publicerad: Måndag 9 okt 2017

Senast uppdaterad: Måndag 9 okt 2017

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Mobbning i arbetslivet är ett stort problem. Den psykiska ohälsan står i dag för fyra av tio sjukskrivningar och mobbning och trakasserier är en bidragande orsak.

Var femte akademiker har det senaste året känt sig trakasserad eller utfryst på jobbet, visar en undersökning från Novus som gjorts på uppdrag av Saco. Värst är situationen i offentlig sektor.

Samtidigt finns det brister i lagstiftningen som i dag är helt inriktad på det förebyggande arbetet. Det förebyggande arbetet är givetvis viktigt, men hjälper inte den som trots allt utsätts.

I dag kan arbetsgivaren fällas för diskriminering om dina kollegor trakasserar dig på grund av din hudfärg eller ditt kön. Om de gör det enbart för att de inte tycker om dig är det däremot fritt fram.

− Det är orimligt. Saco har i flera år lyft behovet av en bred översyn av jobbmobbningen och det regelverk som finns, säger Sacos ordförande Göran Arrius och fortsätter:

− Trakasserierna på våra arbetsplatser måste upphöra. Nu är det på tiden att regeringen agerar.

Frågor:
Kontakta Sacos presstjänst.

Undersökningen omfattar närmare 1 000 personer under 65 år med minst tre års universitetsstudier och har genomförts av företaget Novus på uppdrag av Saco. Frågan löd ”Har du någon gång senaste året känt dig trakasserad eller utfryst på din arbetsplats?” 18 procent av de tillfrågade hade drabbats vid minst ett tillfälle, 81 procent svarade ”nej, aldrig” och 1 procent svarade ”vet ej”.