Vi välkomnar lättnader i sjukförsäkringen

Saco välkomnar de förändringar i sjukförsäkringen som regeringen nu presenterar.

Publicerad: Måndag 11 apr 2011

Nyckelord:
Socialförsäkringar

-Det är mycket bra att regeringen nu vill öka möjligheterna till individuella bedömningar. Kriterierna för att få sjukpenning borde enbart bygga på arbetsoförmåga och inte i kombination med vissa diagnoser, säger Marie-Louise Strömgren, Sacos socialförsäkringsexpert.

Fortfarande är det oklart vad den nya regeln som ska öka utrymmet för att göra en bedömning att det är "oskäligt" att en person ska lämna sjukförsäkringen innebär.

-Det krävs en hög kompetens hos Försäkringskassan för att göra den typen av bedömningar, säger Marie-Louise Strömgren. Om den kompetensen fanns skulle det inte behövas några särskilda kriterier i form av diagnoser.

Saco välkomnar också att det ska bli möjligt med arbetslivsinriktad rehabilitering under den tid man är sjukskriven. Att man ska kunna gå på medicinsk behandling parallellt med insatser från arbetsförmedlingen.

-Det är också bra att de som blivit nollklassade på grund av tidsbegränsad förtidspension nu föreslås få en ersättning, säger Marie-Louise Strömgren.

Frågor:
Marie-Louise Strömgren, 070-768 33 19
Presschef Anders Jonsson, 070-345 35 72