Arbetslösheten för akademiker

Hur går det för akademikerna på svensk arbetsmarknad? Saco tar löpande fram unik statistik för att du som är intresserad lätt ska kunna följa utvecklingen för exempelvis akademiker med en pedagogisk utbildning eller akademiker från en viss födelseregion. Här kan du snabbt få en överblick över arbetsmarknadsläget för akademiker på svensk arbetsmarknad. Arbetslöshetssiffrorna är uppdelade på utbildning, ålder, kön och födelseregion.

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Statistiken kommer dels från Arbetsförmedlingen och från SCBs registerdata och har bearbetats och gjorts tillgänglig av Saco.