Hoppa till huvudinnehåll

Kvalifikationskrav

För att få fortsatt anställning vid en arbetsbristsituation krävs det att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete. Kravet övertrumfar turordningen. Lång anställningstid är alltså inte tillräckligt om kvalifikationerna saknas och kompetens kan därför bli mer avgörande än anställningstid, för fortsatt anställning.