Hög tid för kompetenssparande

Presentation av nya undersökningar om behovet av kompetenskonton.

Publicerad: Torsdag 16 maj 2002

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Saco presenterar nya undersökningar om behovet av kompetenskonton
- egna lösningar eller andras.

Saco utreder nu möjligheten att i egen regi starta ett utbildningskontosystem. Diskussioner förs med olika intressenter och Saco räknar med att under våren kunna presentera något eller några alternativ.

Sedan lång tid har Saco drivit förslaget om ett kompetenssparande enligt samma modell som det privata pensionssparandet. Individen ska kunna spara på ett eget konto, gärna med bistånd av arbetsgivaren.

I slutet av året beslöt regeringen att tillsätta en utredning om hur systemet skulle utformas. Utredningen lade fram sitt huvudbetänkande i december 2000. Sedan dess har det nu gått drygt ett år. Oklarheten är stor om och när regeringen tänker gå från allmänna löften till konkreta beslut.

Saco har låtit fråga 1007 personer om de vill ha ett utbildningskonto, där de kan göra avdragsgilla insättningar för att själva bestämma när och hur de vill vidareutbilda sig. Drygt 43 procent svarar ja på frågan.

Undersökningen presenteras nu tillsammans med en bakgrundsbeskrivning av frågan om kompetenssparande i en skrift.