Lönebildning för euro-aspiranter

En rapport om lönebildningen inför ett svenskt EMU-deltagande.

Publicerad: Onsdag 13 nov 2002

Nyckelord:
Internationellt,
Lön & livslön

Fem chefsekonomer vid centrala arbetsmarknadsorganisationer, Stefan Ackerby, Landstingsförbundet, Dan Andersson, LO, Stefan Fölster, Svenskt Näringsliv, Clas Olsson, Svenska Kommunförbundet och Gunnar Wetterberg, Saco, har presenterat rapporten "Lönebildning för euro-aspiranter".

Ekonomer vid centrala organisationer på arbetsmarknaden - den s k "Edingruppen" - har vid olika tillfällen med hjälp av gemensamma analyser försökt att bidra till förståelsen av lönebildningens funktionssätt och dess roll i samhällsekonomin. De senaste bidragen var rapporterna I takt med Europa (1995) och I otakt med sysselsättningen (1997).

Den nu föreliggande rapporten har särskilt aktualiserats av diskussionen om ett svensk deltagande i EMU. En övergång till euro ändrar förutsättningarna för lönebildningen främst genom att Riksbankens disciplinerande roll i prisstabiliseringen och lönebildningsprocessen upphör. Detta problem har varit ett huvudsyfte för gruppen att analysera. Vidare förs en diskussion om andra långsiktiga framtidsfrågor av stor betydelse för den svenska arbetsmarknaden och lönebildningen, däribland arbetsutbudet, sjukfrånvaron och arbetstiderna.