Omställningskonton - vägen vidare

PM om förslag till omställningskonton.

Publicerad: Onsdag 29 maj 2002

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Varken turordningsregler eller AMS-regler räcker för att skapa trygghet på arbetsmarknaden. Vi behöver helt nya mekanismer för att individerna ska kunna skapa uthålliga yrkesliv. Sacos kongress den 19-20 november 2001 behandlade ett förslag om omställningskonton. 
 
Omställningskontona är det moderna arbetslivets viktigaste socialförsäkring. Det måste regeringen och riksdagen ta konsekvenserna av. Tryggheten och uthålligheten i arbetslivet ökar om många människor har möjligheter att välja om, bredda sig och fördjupa sig under hela sin verksamma tid.