Löneskillnader mellan män och kvinnor - vad kan vi lära oss av ekonomisk forskning?

Denna rapport ska ge en översiktlig bild av den nationalekonomiska forskningen om löneskillnader samt diskutera forskningsresultat som särskilt belyser situationen för högutbildade män och kvinnor.

Publicerad: Onsdag 9 apr 2003

Nyckelord:
Jämställdhet,
Lön & livslön

Samtidigt som lönen är en viktig drivkraft i ekonomin kan den variera till synes oförklarligt mellan olika grupper av individer. I den allmänna debatten betecknas sådana skillnader ofta som diskriminerande. Den nationalekonomiska forskningen har länge studerat förekomsten av diskriminering både utifrån ett teoretiskt och empiriskt perspektiv.

Syftet med denna rapport är att ge en översiktlig bild av den nationalekonomiska forskningen om löneskillnader samt diskutera forskningsresultat som särskilt belyser situationen för högutbildade män och kvinnor. Tanken är att dels undersöka hur långt forskningen har kommit, dels inhämta kunskap som kan användas inom ramen för kommande löneskillnadsstudier på Saco och inom andra organisationer.

Kontaktpersoner

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35

Lena Granqvist, Samhällspolitisk chef, ekonom
lena.granqvist@saco.se

08-613 48 64