Tjugo uppslag till åtgärder för invandrares integration i arbetslivet

Tjugo uppslag till åtgärder för invandrares integration i arbetslivet överlämnades till regeringens tillväxtsamtal den 10 december 2003.

Publicerad: Torsdag 11 dec 2003

Nyckelord:
Integration

Saco arbetar för ett samhälle där allas kunskap och kompetens tas tillvara, - där mångfald är en tillgång och inte ett hinder. För att skapa ett hållbart arbetsliv, måste vi ta till vara de resurser som finns hos alla människor, oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder, sexuell läggning och handikapp. Saco motsätter sig all form av diskriminering, ett viktigt medel för att motverka detta är att sprida kunskap.

Vid ett möte med representanter för regeringen den 10 december 2003 - inom ramen för de s k tillväxtsamtalen - överlämnade Sacos andre vice ordförande Åke Lindström och Saco-ekonomen Ossian Wennström en lista med tjugo uppslag till åtgärder för invandrares integration i arbetslivet.