Livslöner 2002

Sacostudie av akademikers livslöner 2002.

Publicerad: Tisdag 16 mar 2004

Nyckelord:
Lön & livslön

Sacostudie av akademikers livslöner visar att för 19 av de 27 studerade utbildningsgrupperna är avkastningen på utbildningen fem procent eller lägre. I nio fall innebär utbildningen en ekonomisk förlust jämfört med att börja arbeta direkt efter gymnasiet. Flera av de grupper som har en negativ avkastning är starkt kvinnodominerade. Den genomsnittliga avkastningen är ungefär sex procent.