Brant skatt - skatten på arbete

Skatterapport från Saco där de delar av beskattningen av arbete som har en särskilt stor betydelse för drivkrafter till arbete beskrivs och analyseras.

Publicerad: Onsdag 26 okt 2005

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Samhällsekonomi,
Skatter

Hur har principerna från skattereformen 1990/91 förvaltats? Hur kan kommunala skattehöjningar motverkas framöver? Hur kan hela beskattningen av arbete synliggöras för inkomsttagarna och vad bör göras åt den bristande försäkringsmässigheten mellan avgifter och förmåner i socialförsäkringssystemen. Dessa och andra frågor behandlas i en ny rapport skriven av Sacos skattepolitiske utredare Mikael Halápi.

I rapporten beskrivs och analyseras de delar av beskattningen av arbete som har en särskilt stor betydelse för drivkrafter till arbete. Viktiga principer för skatteuttaget på arbete följs upp och målkonflikter och problem inom beskattningen av arbete belyses. I rapporten lämnas förslag på hur beskattningen av arbete kan förändras.