Lön och individuella drivkrafter

Merparten av akademikerna anser att arbetsinsatsen är en viktig faktor för deras lönesättning och att lönen och lönestrukturen fyller en viktig funktion att motivera till goda arbetsinsatser. Det visar en undersökning som Sacoekonomerna Lena Granqvist och Håkan Regnér gjort och som presenteras i rapporten "Lön och individuella drivkrafter".

Publicerad: Onsdag 7 dec 2005

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Lön & livslön

Lön och lönesättningen ska utnyttjas för att uppmuntra personer att söka sig till arbetsplatsen, förmå dem att stanna kvar och ge dem drivkrafter till goda arbetsinsatser. Det är några av de punkter som betonas i de avtal som anger förutsättningarna för akademikernas lönebildning.

Frågan är hur det fungerar i praktiken? Sacoekonomerna Lena Granqvist och Håkan Regnér har analyserat dessa individuella drivkrafter. Frågor om lönens betydelse för arbetsinsatserna har besvarats av 1 956 anställda akademiker.

Kontaktpersoner

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35

Lena Granqvist, Samhällspolitisk chef, ekonom
lena.granqvist@saco.se

08-613 48 64