Parterna och socialförsäkringarna - en idéskrift

Idéskriften ska ses som ett led i den fortsatta idédebatten kring svensk socialförsäkring, och Sacos förhoppning är att skriften ska bidra till en konstruktiv diskussion om framtida socialförsäkringssystem.

Publicerad: Onsdag 16 nov 2005

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Socialförsäkringar

Det finns ett behov av att förändra socialförsäkringarna, göra dem mer effektiva och försäkringsmässiga. Det kan finnas fördelar med att låta arbetsmarknadens parter överta ansvaret för sjukförsäkringen. Det konstateras i en idéskrift som tagits fram på uppdrag av Sacos styrelse.

Idéskriften är ett led i Sacos långvariga arbete om hur vi ska organisera våra försäkringar. Inriktningen att låta parterna hantera dessa via kollektivavtal har Saco väckt tidigare. Med skriften vill Saco diskutera hur en sådan modell skulle kunna se ut.

Idéskriften, som tagits fram av en arbetsgrupp inom Sacofederationen, ska ses som ett led i den fortsatta idédebatten kring svensk socialförsäkring, och Sacos förhoppning är att skriften ska bidra till en konstruktiv diskussion om framtida socialförsäkringssystem. Idéskriften koncentrerar sig i första hand på organisationen av sjukförsäkringen och till mindre del arbetsskadeförsäkringen.