Den nya lönebildningen

En idéskrift av Gunnar Wetterberg om den nya lönebildningen.

Att verka för bättre anställnings- och lönevillkor för medlemmarna är en självklar facklig uppgift. Saco bildades år 1947 för att driva att utbildning ska löna sig. Sedan dess har Saco enträget verkat för en lönebildning som utgår från individens kunnande, prestationer och ansvar. För oss är det viktigt att slå vakt om lönebildningens grundläggande funktioner. Lön är ersättning för utfört arbete; lönen ska uppmuntra goda prestationer, den ska betala utbildning och erfarenhet, och den ska belöna dem som tar ansvar.

Lönebildningen för akademiker allt oftare och i ökande utsträckning på lokal nivå med en lönesättning som är individuell och differentierad. Saco har sedan flera år arbetat med att bygga upp kunskapen om den nya lönebildningen och dess ändrade förutsättningar, samt att analysera konsekvenserna av den decentraliserade lönebildningen. Vi publicerar löpande statistik och analyser i dessa frågor.

Denna idéskrift ska ses som ett led i den kunskapsuppbyggnad som den seriösa debatten kring lönebildning kräver och som en sammanfattning av de gångna årens analyser av den nya lönebildningen. För innehållet svarar Sacos samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg. Min förhoppning är att skriften ska bidra till en konstruktiv diskussion om lönebildningen, dess villkor och dess förutsättningar.